Oud-student Maureen
aan het woord

EH-STUDENTEN
tekst: Amanda Herrera de Gier

Ook Maureen vroegen we wat zij hoopte te bereiken in het Basisjaar. Zij gaf aan te willen ontdekken wat zij nu echt leuk vindt en wilde invulling vinden voor haar beroeps- en studiekeuze. Hoe kijkt zij terug?

2 minuten leestijd

‘Ik kijk heel positief terug op het afgelopen jaar. Ik zou het iedereen aanraden! Het is zo waardevol om aan de slag te gaan met je persoonlijke- en geloofsontwikkeling. Je leert heel veel over jezelf en over God. Mijn kijk op het leven is daardoor erg veranderd. Ik had de hoop dat ik na de EH precies zou weten wat ik voor de rest van mijn leven zou gaan doen, dat leek me wel makkelijk. Halverwege het jaar ben ik daar wel op teruggekomen. Het leven is onvoorspelbaar, maar ik heb geleerd om mijn vertrouwen op God te stellen en de controle uit handen te geven. God heeft een plan met ieders leven en het is belangrijk om op zoek te gaan naar wat dat plan is. Dat is zeker niet altijd makkelijk, maar door het telkens weer bij God neer te leggen en erop te vertrouwen dat hij je de weg wijst, denk ik dat het goed komt. Ik was aan het begin erg bezig met het zoeken naar een master, ik heb al een hbo diploma, maar gedurende het jaar is steeds meer het verlangen ontstaan om Gods Koninkrijk te verspreiden en wat van Zijn liefde te laten zien. Daarom ben ik nu bezig om naar Afrika te gaan om daar met mijn kennis wat bij te kunnen dragen. Het is een spannende stap, maar ik vertrouw erop dat God mij leidt. Voor de EH had ik niet verwacht dat mijn leven zo zou lopen, maar het afgelopen jaar is de focus in mijn leven veranderd. Ik ben meer in gaan zien wat echt belangrijk is in het leven.

Mijn geloof was inderdaad niet zo sterk, dat was ook een van de redenen waarom ik de EH wilde gaan doen. Hierin is veel verandering gekomen. Zoals ik al vertelde heb ik geleerd om mijn vertrouwen op Hem te stellen. God is de basis in mijn leven geworden en ik weet dat ik altijd op Hem terug kan vallen. Om een relatie met God op te bouwen is het nodig om veel contact met Hem te zoeken en over Hem te leren. Afgelopen jaar heb ik veel geleerd over Hem en over het houden van stille tijd. Ik heb routine opgebouwd in het Bijbel lezen en bidden en dat heeft me verder gebracht.

De mensen om me heen zijn ook heel erg belangrijk geweest in mijn proces. De gesprekken en bemoedigingen, juist als het even lastig is, hebben me erdoorheen geholpen en telkens opnieuw gemotiveerd om door te zetten. Daarnaast heb ik ervaren hoe God aan het werk is op de EH en mooie dingen doet. Een echte bevestiging dat God er is en niemand loslaat.’