“Mbo’er is ongelofelijk belangrijk”

interview
tekst: Amanda Herrera de Gier

Al enkele jaren biedt de EH een training aan voor mbo’ers met niveau 2 en 3: de M-Route. Een unieke training voor een grote groep mensen die vaak al jong praktisch aan de slag gaat. Met welk idee biedt de EH deze M-Route aan? Waarom zou een jongere deze training willen volgen? We spreken met een enthousiaste coördinator, Annette Ronner.

4 minuten leestijd

“Mbo’ers voelen zich vaak minder gezien en gewaardeerd. Wij willen op de EH laten zien dat elk mens door God waarde heeft in zichzelf, dat elk werk inherente waarde heeft. Ons verlangen is dat mensen die op jonge leeftijd al keuzes moeten maken, grote verantwoordelijkheden moeten dragen en al vaak teamplayer moeten zijn in hun werkgebied, de tijd en de ruimte krijgen om na te denken. We gunnen die jongeren de tijd om zichzelf te vragen: hoe verhoudt dat wat ik weet en kan zich tot mijn geloof in God en hoe gebruik ik dat in mijn dagelijks leven? Tijdens de training leer je je kennis over jezelf, God en anderen te verscherpen, beter af te stellen en daarin te groeien. Deze doelgroep is ongelofelijk belangrijk in de maatschappij en ongelofelijk belangrijk voor het Koninkrijk van God. Juist die doelgroep willen we begeleiden en toerusten, zodat deze jongeren vanuit hun relatie met God kunnen zeggen: ‘Het is belangrijk wat ik doe.’ Dat doet de wereld goed, de jongere zelf en hun werkplek. En dat is de EH-missie: wij willen dat jongeren als geliefd kind van God hun plek leren in te nemen in deze maatschappij, om van daaruit tot zegen te zijn voor anderen. Dat is de beste basis voor je leven.”

Welke jongeren heb je ontmoet op de M-Route?

“Ik herinner me iemand die lekker aan het werk was, maar tegelijk twijfelde: is dit wel wat ik moet gaan doen? Het was allemaal gewoon te snel gegaan en op een gegeven moment dacht hij: hoe kom ik hier eigenlijk? Hij heeft kunnen kijken naar en woorden kunnen geven aan wie hij nu eigenlijk is en kwam uiteindelijk tot de conclusie: dit is oké, ik ben hier tevreden mee. Dat vond ik heel mooi.

Er zijn ook jongeren die merken dat ze het lastig vinden om zich te verhouden tot hun leidinggevenden: ‘Ze hoeven maar iets te zeggen en ik ben al om; ik denk alweer dat ik iets fout doe.’ Die zoektocht naar zelfvertrouwen is lastig, vooral als je jonger bent en minder ervaring hebt. Op de EH willen we kijken naar wie je bent, ook in Gods ogen. Dan ontdek je dat zelfvertrouwen niet voortkomt uit je werk, maar uit je relatie met God. Zo kun je op de werkvloer op een gezonde manier je plek innemen.”

De M-Route heeft dus veel impact op hoe je functioneert op de werkvloer?

“Ja, misschien ben je in je stage, wanneer je nog begeleid wordt, wel heel zelfverzekerd, maar als het echt is, dan komt er toch van alles op je af. Het volgen van de M-Route doet je stevig in je schoenen staan, waardoor je ook stevig in je werk staat. Je kunt beter omgaan met feedback die je krijgt en dat zul je merken in meerdere aspecten in je leven.”

Wat is er bij de M-Route anders dan bij de andere opleidingen van de EH?

“Het moet praktisch én uitdagend zijn. Bij andere studenten proberen we aan te sluiten bij wat ze gáán doen. Bij studenten van de M-Route sluiten we aan bij waar ze op dat moment mee bezig zijn, waardoor je ook opdrachten mee kunt geven die ze direct kunnen toepassen op de werkvloer. Er is veel meer heen-en-weer tussen praktijk en theorie. En tegelijk hebben sommige studenten behoefte aan een stukje verdieping. Zij vinden het helemaal niet erg om theorie te leren, omdat ze dat juist niet vaak is overkomen. Dus dat is ook wel de uitdaging die erin zit; als je even wat breder denkt, wat dieper, wat verder, waar kom je dan?”

Reflecteren? Wat is dat?

Reflecteren doen we veel op de EH. Reflectie is kunnen kijken naar wat je voelt, denkt, zegt of doet, zonder dat je daar een oordeel aan hecht. Dat is wat anders dan evalueren, daarbij denk je: dat had ik beter moeten doen, dat ging niet goed genoeg. Reflecteren is een manier om te ontdekken waarom je de dingen doet die je doet en wat maakt dat je denkt wat je denkt over jezelf en over anderen. Als je dat beter begrijpt, kun je ook bedenken wat je anders zou willen (niet: moet van een ander) en wat daarin een eerste stap kan zijn. Het is een instrument om te ontwikkelen, om te groeien.

Bij de training M-Route leer je

  • op een praktische manier na te denken over wie jij bent en wat je doet
  • uit te spreken wat jij wil en kan op de werkvloer en daarbuiten
  • om te gaan met feedback van collega’s, leidinggevenden en anderen
  • te luisteren en actief onderdeel te zijn van een team
  • je relatie met God te verdiepen en vorm te geven
  • woorden te geven aan je geloof, je passies en overtuigingen
  • te ontdekken hoe jij en je werk onderdeel zijn van Gods werk in deze wereld
  • dat wat je leert direct toe te passen op de werkvloer.
Annette Ronner
Annette Ronner is onderwijs-
coördinator en tutor op de EH.