Geef de boodschap van het evangelie door!

financiën
tekst: Rob van der Moolen, Manager Algemene Zaken en Gerard Bijkerk, fondswerver

Studenten op de EH leren hun relatie met God vorm te geven, zodat zij de boodschap van het Evangelie ontvangen. Met de beste basis van hun leven op zak mogen deze jongeren van betekenis zijn op de plekken in de maatschappij waar zij terechtkomen en waar dat hard nodig is. Zo geven zij ook weer door wat zij ontvangen hebben. Bouwt u mee aan een toekomst voor jongeren en helpt u mee om die boodschap te blijven doorgeven?

3 minuten leestijd

Financieel jaarverslag vorig cursusjaar beschikbaar

Ook dit jaar hebben we het jaarverslag gepubliceerd: eh.nl/over-ons/anbi.
Hierin is o.a. te vinden dat we over het boekjaar 2021/2022 een tekort van ca. 170.000 euro hebben geboekt. De oorzaak van dit grote tekort zit vooral in het ontvangen van fors minder giften. We hopen dit jaar het tij te keren en een beter resultaat te kunnen boeken. Mede daarom is er dit jaar ook veel aandacht voor fondswerving en de acties die we op dit vlak voeren. Graag vragen we u om ons mee te nemen in uw gebed. Alvast hartelijk dank daarvoor en voor uw bijdrage!

Voor meer informatie over het steunen van de EH, zie onze website: vriendenvaneh.nl.

Inkomsten

De acceptgiro verdwijnt: machtig de EH voor een langere periode

In juni 2023 verdwijnt de gele acceptgiro definitief! Voor donateurs die gewend zijn deze nog per post te gebruiken is dit een goede gelegenheid om over te stappen op structureel steunen via een machtiging. Ook als u de acceptgirocode gewend bent te gebruiken bij uw internetbankieren is dit een aan te bevelen manier. Via bijgevoegde antwoordkaart kunt u uw steun aan de EH regelen. Met een machtiging geeft u aan de EH door dat we op u kunnen rekenen nu meer studenten die geestelijke vorming zoeken voor hun leven. Wilt u zo bijdragen aan een gezonde financiële basis voor de EH?

Ook EH-studenten zetten zich in voor de financiën!

De EH-studenten gaan zich inzetten voor de financiën van de EH! Zowel de studenten van het EH-Basisjaar als die van het EH-Traject doen daaraan mee. Zij doen dat door twee dagen heel praktisch de handen uit de mouwen te steken voor minderbedeelden in de samenleving en medeburgers die om hulp verlegen zitten. We noemen die twee grootscheepse diaconale actiedagen de EH IMPACTDAYS 2023. Op deze dagen wordt concreet zichtbaar wat de impact van het EH-onderwijs is op het leven van onze studenten. Die EH-vorming is het zeker waard om financieel mogelijk te maken! Studenten willen hun steentje bijdragen en werven daarvoor in hun eigen netwerk!
Deze IMPACTDAYS worden gehouden op 23 maart en 23 juni in samenwerking met Stichting Present in zeven verschillende plaatsen. De landelijke organisatie Present is enthousiast over de inzet van de EH-studenten als kansrijke jongeren die zich maatschappelijk betrokken willen inzetten en verantwoordelijkheid tonen.

EH impactday
Totaal benodigd aan giften
€ 1.300.000

Nog te ontvangen voor 1 juli 2023:
€ 734.000

De EH kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.

Hoe kunt u ons helpen?

  • Waardeer uw bijdrage op door vriend te worden voor € 60,- per jaar in plaats van uw incidentele gift. Met dat bedrag kan de EH de geestelijk vorming van jongeren beter mogelijk maken. Een prachtige investering in het leven van de nieuwe generatie! Ga naar vriendenvaneh.nl/particulieren/doneren-voor-een-goede-basis-in-het-leven en laat uw gift regelen door de EH.
  • Een Periodieke Gift Overeenkomst is een gunstige regeling als u het onderwijs van de EH belangrijk vindt. Hiermee zegt u toe de EH minimaal vijf jaar met € 200,- of meer te steunen. Zonder notariskosten is dan het gehele jaarlijkse bedrag aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U kunt op die manier zelfs méér schenken doordat de fiscale beperking wegvalt. Kijkt u voor meer informatie op vriendenvaneh.nl/particulieren/periodieke-gift en download het formulier.
  • Legaten en nalatenschappen. Vindt u de geestelijke vorming van uw kleinkinderen van levensbelang? U kunt in hun generatie investeren, ook als u er niet meer bent. De boodschap van het evangelie wordt doorgegeven van generatie op generatie tot de wederkomst van Jezus Christus! Daarin mag de EH een belangrijke rol vervullen. vriendenvaneh.nl/particulieren/nalatenschappen