Twee generaties aan het woord
Twee generaties aan het woord

Twee generaties
aan het woord

interview
tekst: Gerard Bijkerk en Brenda Abrahamse
4 minuten leestijd

Oud-student Kas Kapitein | Generatie Z

Kas Kapitein: “Voordat ik het EH-Basisjaar deed, had ik niet echt een duidelijk idee wat ik wilde studeren. Ik heb bij meerdere scholen open dagen bezocht, maar ik twijfelde welke studie nou écht bij me zou passen. Om mij heen zag en zie ik nog steeds bij veel jongeren dat ze eigenlijk geen goed beeld hebben van wat ze willen studeren. Inmiddels studeer ik Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede. Op mijn studie zitten veel studenten die eerst een andere studie deden, maar erachter kwamen dat het toch niet helemaal bij hen paste. Dit zou kunnen komen door de enorme hoeveelheid studies waar je tegenwoordig uit kan kiezen. Bij mijzelf herkende ik vooral het gevoel dat er misschien wel een studie was die nóg beter bij me zou passen, dus ik vond het nogal spannend om definitief te kiezen voor één studie.”

“Ik wilde graag meer verdieping in mijn geloof”

“Naast de studie en het op kamers of thuis wonen, merk ik dat relaties een grotere rol beginnen te spelen. Wanneer is iemand ‘de ware’? Wat zegt de Bijbel over relaties? Hoe ga je hier goed mee om? Maar ook over onderwerpen als de doop en de samenleving met alle culturen en geloven die daarin voorkomen, hebben jongeren vaak vragen. Voor ik aan het EH-Basisjaar begon, had ik ook het gevoel dat mijn geloof nogal oppervlakkig was. Ik ben gelovig opgevoed, dus het geloof hoorde er nu eenmaal bij. Ik heb het nooit anders meegemaakt. Ik wilde graag meer verdieping in mijn geloof.”

“Bij deze vragen (en nog meer) sluit de EH heel goed aan. Het waardevolle van de EH is dat er niet één standpunt verkondigd wordt, maar dat er meerdere kanten belicht worden. Hierdoor word je aangemoedigd om hier zelf kritisch op te zijn en een eigen mening te vormen. Dat maakt de EH zo waardevol en relevant, juist in deze tijd waar we in leven! Door alles wat we hebben meegekregen op de EH, merk ik dat ik mezelf veel beter ken, maar ook dat ik veel sterker in mijn geloof sta. Ook hebben we veel praktische kennis meegekregen over hoe je handig kan leren, hoe je goede verslagen schrijft en hoe je goed kan reflecteren. Dit alles zorgt ervoor dat ik niet alleen een goede basis heb voor de komende tijd nu ik ga studeren, maar ook voor de rest van mijn leven daarna.”

Donateurs Johan en Janny Duinkerken | Generatie Babyboomers

Johan en Janny Duinkerken hebben twee zonen, een schoondochter én een kleindochter die het EH-Basisjaar gedaan hebben. Een andere kleindochter volgde het EH-Traject. Johan en Janny hebben gezien wat dit met hen deed en steunen de EH hierdoor al jarenlang.

Johan: “De wereld is voor de jonge generatie van nu een totaal andere dan die van ons toen. Wij groeiden op in de periode van de ‘zuilen’. Ieder zat in zijn eigen kerkelijke bubbel. Met het idee dat het daarbuiten, ook in andere kerken, helemaal fout was. Die zuilen bestaan nu niet meer. Op de EH ontmoeten jongeren elkaar vanuit de breedte van bijbelgetrouwe kerken: dat verbreedt hun blik. Dat geeft een gemeenschappelijke basis, maar leert hen ook buiten hun eigen vertrouwde situatie te kijken en de waarde daarvan te ontdekken en te respecteren. Dat is van groot belang voor de toekomst van ons christenen in Nederland.”

“Tegelijk staan de jongeren van nu ook onbe­schermd in de gure wind van de seculari­satie. De veiligheid van vertrouwde kaders is veelal verdwenen. Die heb je als jongere juist nodig om je geloofsidentiteit te vormen. De generatie van onze kleinkinderen krijgt door het mediageweld via hun smart­phone een heel ander beeld van de wereld dan vanuit Bijbelse kaders zou moeten. Dat overspoelt hen. Ze komen vaak aan inhoude­lijke levensvragen vanuit christelijk perspectief niet meer toe. Ze zetten niet bewust het christelijk geloof aan de kant, maar worden meegezogen in het voortdurend bezig zijn met informatie­verwerking, enter­tainment en beïnvloeding via de media op hun smartphone, waarbij het geloof in God totaal geen rol speelt. Het lijkt voor hen dus ‘normaal’ dat het dagelijks leven doorgaat zonder plaats voor God of in relatie tot geloof. Voor hen is het daarom veel moeilijker het geloof in Jezus Christus concreet een plaats te geven in hun leven.”

“Ouders en scholen weten vaak ook niet meer hoe ze dat moeten en kunnen sturen. Het EH programma wel. Daarom is de EH zo’n zegen, omdat zij jongeren daar wel op een goede manier bewust van maken. Positief vanuit Bijbelse kaders. Dat is een geweldige bena­dering. En de positie van een opleiding is dan weer een hele andere om jongeren te bereiken dan dat ouders of kerken dat kunnen.”

“De EH is daarom belangrijker dan ooit, is onze ervaring”

“Bij de EH is veiligheid voor hen als persoon. Daar mogen ze vragen stellen over wat hen raakt en bezighoudt of waar zij mee worstelen. In alle kwetsbaarheid hebben we gemerkt. Dat is de veilige omgeving die ze nodig hebben. Daar komen ze er tenminste ook aan toe om zulke wezenlijke gesprekken te hebben. Onze kleindochters zijn best heel verschillend en hebben het ook nodig gehad dat ze op de EH mochten zijn wie ze zijn. Dat gaf ruimte om te leren wie God is en te ont­vangen wat veilig is in het leven. Dat opende ook hun ogen voor wat goed is en geluk geeft.”

“Onze kleinkinderen hebben een eigen visie gevormd vanuit Bijbelse kaders die hen weer­baar maakt in de samenleving, op de universiteit of het hbo. Dat zien wij als grootouders als grote winst van dit tussenjaar: zelf­standig kunnen denken en een eigen koers durven varen in je leven. Dat is nodig voordat je gaat studeren!”

Janny: “De jongere generatie gaat ons aan het hart. Je voelt de spanning waarin zij hun weg moeten vinden als persoon en als gelovige in deze maatschappij. Je ziet wat zij zich vaak nog niet bewust zijn en je wilt hen de beste basis meegeven. Ik heb het er altijd over met ouders in ons netwerk of in de kerkelijke gemeente. Als we dat allemaal doen, kunnen we samen veel betekenen voor hen. Nu en in de toekomst.”