Het mooiste wat je je (klein)kinderen kunt meegeven!

financiën
tekst: Rob van der Moolen (Manager Algemene Zaken) en Gerard Bijkerk (Fondswerver)

Johan en Janny Duinkerken zijn al ruim 30 jaar dankbaar voor de positieve impact van het EH onderwijs op hun beide zoons, schoondochter en twee kleindochters.

2 minuten leestijd

Johan: “Opnieuw zijn we daarvan onder de indruk. Daarom steunen we de EH ook financieel. We zien de urgentie van deze vorming voor jongeren. Dan mag dat ook wat kosten. En dat moeten we ook met elkaar als christenen doen.” Janny: “Ik hoor regelmatig andere oma’s klein­kinderen stimuleren hun diploma op de middelbare school te halen door te zeggen: ‘Als je het haalt krijg je een cadeau’ of: ‘Als je slaagt mag je een verre of mooie reis maken.’ Dan zeg ik: ‘Geef je kleinkind het collegegeld om een jaar of half jaar de EH te doen.’ Dat is een waarde­voller cadeau! Wij vinden dat het mooiste wat je hen kunt mee­geven want daar hebben ze hun leven lang profijt van. Dat is dus de moeite van onze investering waard.”

Johan en Janny Duinkerken

Waarom is fondswerving nodig op de EH?

De EH wordt niet gesubsidieerd door de overheid, omdat het vormingsonderwijs geen verplicht onderwijs is voor vervolg­opleidingen. De EH is daarmee een vrije keuze om als christen gevormd en voorbereid te worden voor de toekomst. Andere hbo-instellingen ontvangen € 8000,- aan subsidie voor een fulltime­studie naast het college­geld. Om de EH betaalbaar te houden voor iedereen, zet de EH zich in om met fondswerving 1,2 miljoen binnen te krijgen.

Financiële situatie van het afgelopen cursusjaar

De definitieve cijfers over afgelopen cursus­jaar worden nu door de accountant in orde gemaakt. Het is al wel duidelijk dat dat boek­jaar zal sluiten met een tekort van rond de € 46.000,- Een aanmerkelijk minder groot tekort dan het jaar daarvoor, maar het zijn nog geen zwarte cijfers. En daar moeten we natuurlijk wel naar toe. Draagt u daaraan bij voor de volgende generaties?

Drie financiële mogelijkheden om jongeren aan de EH perspectief te geven:

  • Een Periodieke giftovereenkomst is een mooie mogelijkheid als u al jaarlijks of structureel aan de EH geeft. Overweeg deze gunstige fiscale regeling omdat u dit rechtstreeks zonder kosten van een notaris met de EH kan regelen. Met deze vijfjarige regeling is het gehele bedrag aftrekbaar van de inkomsten­belasting. U kunt op die manier meer schenken doordat de fiscale beperking wegvalt. Kijk voor meer informatie op www.vriendenvaneh.nl/particulieren/periodieke-gift en download het formulier.
  • Legaten en nalatenschappen. Vindt u de geestelijke vorming van uw (klein)kinderen van levensbelang? U kunt in de geloofsvorming van nieuwe generaties investeren door aan de EH na te laten uit uw erfenis. Van generatie op generatie wordt het geloof doorgegeven tot de wederkomst van Jezus Christus! De EH mag daarin een belangrijke rol vervullen. www.vriendenvaneh.nl/particulieren/nalatenschappen